โรงงานผลิตขนม Snack และอาหาร Food factory

สำหรับตรวจคุณภาพผลิตภัณฑ์ และ ดำเนินการในระบบงาน HACCP/GHPs

การทำงานด้วย Metal Detectable Products , และ ทดสอบด้วย Certified metal test pieces 


การทดสอบทางจุลชีววิทยา เคมี และ อื่นๆ ตามมาตรฐานอาหารต่างๆ


ส่วน สินค้า Halal ต้องไม่พบการปะปนของเนื้อหมู 


Visitors: 137,008