โรงงานผลิตอาหาร Food factory

สำหรับตรวจคุณภาพผลิตภัณฑ์ และ ดำเนินการในระบบงาน HACCP/GHPs

การทำงานด้วย Metal Detectable Products , และ ทดสอบด้วย Certified metal test pieices 

Visitors: 122,381