การผลิตเครื่องสำอางและสินค้าเพื่อสุขอนามัย

เพื่อการตรวจระวังสารโลหะหนัก และ เชื้อก่อโรคต่างๆ  

  • เชื้อ PA ซูโดโมแนส แอรูจิโนซา

                      

การทดสอบหาจำนวนเชื้อแบคทีเรียรวม total bacteria count และ จุลชีพก่อโรค ETB , YM , XSA , PA  ในงานผลิตเครื่องสำอาง

 
Visitors: 57,151