การผลิตเครื่องสำอางและสินค้าเพื่อสุขอนามัย

Commonly Tested parameters ( Cosmetics )

Total Count (TC)

Yeast & Mold (YM)

Staphylococcus aureus (XSA)

Pseudomonas aeruginosa (PA) 

..

.


                      


 การทดสอบจุลชีพในเครื่องสําอาง ด้านจุลชีววิทยา 
 
 ไม่พบเชื้อก่อโรค 

•          ซูโดโมแนส แอรูจิโนซา (Pseudomonas aeruginosa)

•          สตาฟิโลค็อกคัส ออเรียส (Staphylococcus aureus)

•          แคนดิดา อัลบิแคนส์ (Candida albicans)

•          คลอสตริเดียม (Clostridium spp.) ในเครื่องสําอางผสมสมุนไพร

 และ     พบ เชื้อจุลชีพ (Total aerobic plate count) ได้ ในจำนวนเชื้อรวมทั้งหมดไม่เกิน1,000  CFUs/mL

Visitors: 109,317