การผลิตเครื่องสำอาง Cosmetics

Commonly Tested parameters ( Cosmetics )

Total Count (TC)

Yeast & Mold (YM)

Staphylococcus aureus (XSA)

Pseudomonas aeruginosa (PA) 

etc. 


                      


 การทดสอบจุลชีพในเครื่องสําอาง ด้านจุลชีววิทยา 
 
 ไม่พบเชื้อก่อโรค  

•          ซูโดโมแนส แอรูจิโนซา (Pseudomonas aeruginosa)

 

•          สตาฟิโลค็อกคัส ออเรียส (Staphylococcus aureus)

 

•          แคนดิดา อัลบิแคนส์ (Candida albicans)

 

•          คลอสตริเดียม (Clostridium spp.) ในเครื่องสําอางผสมสมุนไพร

 

หรือ      พบเชื้อจุลชีพ (Total aerobic plate count) ได้ ในจำนวนเชื้อรวมทั้งหมดไม่เกิน1,000  CFUs/mL


Visitors: 122,381