งานตรวจควบคุมมลพิษและสิ่งแวดล้อม pollution control

รามีชุดทดสอบสำหรับการทดสอบคุณภาพน้ำ/สิ่งแวดล้อมดังต่อไปนี้:

  • สารพิษจากสาหร่าย
  • เคมีภัณฑ์อุตสาหกรรม / ไฮโดรคาร์บอน
  • เครื่องหมายสำหรับฤทธิ์ทางชีวภาพ
  • สารกำจัดศัตรูพืช
  • เครื่องอ่านผลระบบอัตโนมัติ
  • สารลดแรงตึงผิว
  • ไวเทลโลเจนิน (Vtg)
Visitors: 139,678