การตรวจอาหารก่อภูมิแพ้

Application : ชุดตรวจสอบอาหารก่อภูมิแพ้ แบบรวดเร็ว ใช้สำหรับ 

  • การตรวจสอบการผลิตอาหาร ที่ไลน์การผลิต Food processing - on site detection 
  • การทดสอบความสะอาด น้ำล้าง rinse ก่อนแบ่งปันส่วนการผลิต Shared facilities
  • ตรวจสอบพื้นผิว Surface swab
  • ตรวจทวนสอบ ส่วนผสมอาหารวัตถุดิบ Inbound ingredients 
  • ตรวจผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จสุดท้าย Final products
 
 

Agi-test ชุดทดสอบอาหารก่อภูมิแพ้ แบบรวดเร็ว Food Allergen Rapid Test

 

ผลิตภัณฑ์ของ Rega Biotech –Taiwan โดยเทคนิค Lateral Flow Device (LFD) ผลิตได้ตามการจัดการคุณภาพ มาตรฐานสากล ISO 9001:2015 Cert. หรือ FAPAS Cert.


Sensitivity มีระดับความไว Detection Limit : cut -off ที่ระดับ 0.01ppm / 0.1 ppm / 1 ppm / 10 ppm ตามชนิดของสารก่อภูมิแพ้

Shelf life อายุการเก็บ > 12-18-24 เดือน เมื่อเก็บรักษา ระหว่างอุณหภูมิ 2ถึง30องศา

จุดประสงค์การใช้งาน เพื่อยืนยันความสะอาดในการล้างทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสอาหาร เช่น ภาชนะ จุดเสี่ยงในการผลิตที่เครื่องจักร หรือ ตรวจหาอาหารก่อภูมิแพ้ที่เหลือตกค้าง ในแต่ละ kit


สามารถทำการทดสอบได้ จำนวน 20 การทดสอบ/กล่อง ใช้ตัวอย่างทดสอบจาก วัตถุดิบอาหารแข็ง อาหารเหลว , ตรวจพื้นผิวสัมผัสโดยการSwab, ตรวจน้ำล้างไลน์การผลิต Rinse Water 


เอกสาร MSDS , CoA (Certification of Analysis) ส่งให้พร้อมกับสินค้า


ขั้นตอนการทดสอบ ง่ายๆ สะดวกไม่ยุ่งยาก ไม่ต้องต้มอุ่นสาร จึงเหมาะกับการตรวจ on-site ภาคสนามในไลน์การผลิตอาหาร

เวลารอผลการทดสอบ 15 นาที

การแปลผล โดยอ่านผลทดสอบ ที่ Test line ด้วยสายตา พร้อมขีดแสดง Control line ไม่ต้องใช้เครื่องมือวัด

การเก็บรักษาชุดทดสอบไว้ในที่อุณหภูมิห้อง  ไม่ให้โดนแดด และความร้อน

 

อุปกรณ์ที่มีให้ ในชุดทดสอบ

1 สตริป บรรจุแยก จำนวน 20 ซอง

2 สารบัพเพอร์ 1ขวด, 65mL ( สำหรับใช้ 3mL/test)

3 คู่มือ 1 ฉบับ

4 อุปกรณ์ต่างๆ ü 4.1 หลอดขนาด 1.5mL จำนวน20หลอด ü  4.2 หลอดทดสอบ 4mL จำนวน20ขวด ü  4.3 ช้อนตักสาร จำนวน20อันü  4.4 ที่หยดสารพลาสติก จำนวน20อัน ü  4.5 ฐานตั้งหลอด จำนวน2อัน ü  4.6 สวอบเก็บตัวอย่างสิ่งแวดล้อมจากพื้นผิว แบบก้านยาว จำนวน20สวอบ


รายการอาหารก่อภูมิแพ้ของแต่ละประเทศ 

FullyAutomated ELISA processing robots เครื่องตรวจอาหารก่อภูมิแพ้อัตโนมัติ

Visitors: 54,265