การตรวจสารปฏิชีวนะตกค้าง antibiotics & additives

Antibiotics Rapid Test Kits ใช้สำหรับทดสอบ

 • Tissue, Aquatic products (Seafoods : Fish, Shrimp, Mollusk) , Pork , Duck Chicken Liver, Intestine, etc. 
 • Honey
 • Serum
 • Milk
 • Feed
 • Egg
 • Urine

 

ชุดตรวจ Elisa Test kits ใช้วัดระดับปริมาณยาต้านจุลชีพ ยาปฏิชีวนะตกค้าง จากปฏิกิริยาในไมโครเพลท-ไมโครสตริป 

 • ชุดตรวจสารควิโนโลน Quinolones ที่ใช้รักษาโรคติดเชื้อจากแบคทีเรีย ชนิดแกรมลบ gram-negative
 •  
 • ชุดตรวจเอ็นโรฟล็อกซาซิน Enrofloxacin (Enr)
 •  
 • ชุดตรวจไทโลซิน Tylosin
 •  
 • ชุดตรวจเทรนโบโลน Trenbolone
 •  
 • ชุดตรวจไดอะซีแปม Diazepam
 •  
 • ชุดตรวจไดเอทิลสติลเบสโทรล Diethylstilbestrol (DES)
 •  
 • ชุดตรวจแอมพิซิลิน Ampicillin
 •  
 • ชุดตรวจเพนิซิลลิน จี (Penicillin G ที่ชื่อทางเคมี Benzyl Penicillin)
 •  
 • ชุดตรวจเจนตาไมซิน Gentamicin
 •  
 • ชุดตรวจสเตร็ปโตมัยซิน Streptomycin
 •  
 • ชุดตรวจ Fluoroquinolones, ELISA kit (Cenrofloxacin, Ciprofloxacin, Danofloxacin)
 •  
 • ชุดตรวจไอเวอร์เม็กติน (Ivermectin)
 •  
 • ชุดตรวจ โอลาควินดอกซ์ (Olaquindox) และ อื่นๆ โปรดสอบถาม call 
Visitors: 132,039