การตรวจสารเร่งกลุ่มเบต้าอะโกนิสต์

เพื่อ ทดสอบหาสารกลุ่มเบต้าอะโกนิสท์ Beta-Anonists


ชนิด เคลนบูเทรอล (Clenbuterol) 


ชนิดซัลบูตามอล (Salbutamal)  


ชนิดออกฤทธิ์สร้างเนื้อแดงแร็กโตพามีน (Ractopamine) 

Visitors: 128,907