การตรวจสารไนโตรฟลูรานเมตาโบไลท์

สารฟูราโซลิโดน (Furazolidone) AOZ

สารฟูราทาโดน (Furaltadone) AMOZ

สารไนโตรฟูรานโทอิน (Nitrofurantoin) AHD

สารไนโตรฟูราโซน Nitrofurazone หรือ เซมิคาร์บาไซ (SemicarbazideSEM)

 
Visitors: 132,034