ชุดทดสอบสารฮีสตามีน Histamine แบบรวดเร็ว 

สำหรับตรวจสอบเนื้อปลาที่อาจเริ่มน่าเสีย ใช้ได้ง่าย 

ผลิตโดย LDN เยอรมัน ผลิตตามมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001 

 

NAME: ชื่อการทดสอบ

HistaSure™ Fish Rapid Test Model FCL 3200

 

DESCRIPTION: เป็นการทดสอบ แบบ เทียบสีกึ่งปริมาณ บนแผ่นทดสอบ LF  

Lateral Flow assay for the semi-quantitative determination of Histamine in different kinds of fish samples

 

DESIGN: บรรจุ 24การทดสอบ ต่อ กล่อง

Common water extraction and acylation; 24 dip sticks for Lateral flow

 

SAMPLE VOLUME: ใช้เนื้อปลาทดสอบ 10กรัม

10g Fish

 

TOTAL ASSAY TIME: ใช้เวลาทดสอบ 10 นาที

10 minutes

 

STANDARD RANGE: ทดสอบที่ระดับ 50PPM

Cut-off pre-set at 50 ppm – Adjustable 10 to 100ppm

 

STORAGE: สามารถเก็บรักษาที่อุณหภูมิห้อง

Room Temperature

 

ผลิตภัณฑ์ LDN จากประเทศเยอรมัน , มีเอกสาร SDS , CoA แนบมาด้วย

 

วิธีใช้ ชุดทดสอบ Histasure ตรวจสอบเนื้อปลา ที่ระดับ50ppm  

1 ชั่งเนื้อปลาตัวอย่างทดสอบ 10 กรัม ลงในโถปั่น เติมใส่น้ำกลั่น 240mL แล้วปั่นผสมให้ละเอียด ประมาณ 1-2 นาที

2 หากมีชันไขมันให้ดูดทิ้ง นำส่วนผสมของตัวอย่างทดสอบไปกรองละเอียด                                                                        หรือ ปั่นให้ตกตะกอน ด้วยเครื่องปั่นความเร็วสูง 5 นาที

3 ดูดสาร 100 ไมโครลิตร ของตัวอย่างทดสอบใส ใส่ลงใน หลอด Acylation Buffer

4 ปิดฝาด้วย Acylation Caps (ฝาสีน้ำเงิน #3112 ) แล้วเขย่าผสมให้มากๆ

5 รอเวลาของปฎิกิริยา 5นาที

6 ดูดสาร 100 ไมโครลิตร ของสารทดสอบลงในหลอด Running Buffer (ฝาสีแดง) ปิดฝา และเขย่า

7 จุ่ม แผ่นทดสอบ (ลูกศรชี้ลง)  ลงในหลอด Running Buffer

8 รอเวลาของปฎิกิริยา 5 นาที ดึงแผ่นทดสอบออก

9 อ่านแปลผล ภายใน5นาที

HistaSure™ ELISA Fast Track

AOAC Approved Fast quantitative or semi-quantitative ELISA

ชุดตรวจระดับสารฮีสตามีน Histamine 

Visitors: 54,266