สวอบตรวจหาสารฮีสตามีน Histamine Check Swab ในน้ำปลา

สวอบตรวจสารฮีสตามีน Histamine Check Swab แบบรวดเร็ว 5นาที

สำหรับตรวจสอบเนื้อปลา ( 0-80PPM ) หรือ 

น้ำปลา ( 0-400PPM )

ใช้ง่าย โดยการอ่านผลเทียบสี 

ไม่ต้องใช้เครื่องมือ NO INSTRUMENTION REQUIRED

Visitors: 57,148