สวอบตรวจหาสารฮีสตามีน Histamine Check Swab ในเนื้อปลา

สวอบตรวจสารฮีสตามีน Histamine Check Swab แบบรวดเร็ว พร้อมตรวจสอบได้ในทันที ที่ 

ผลิตภัณฑ์ของ KikKOMAN BiOCheMIFA, ( ISO 9001) JPN. 

 

ใช้ง่าย สะดวก ไม่มีขั้นตอนผสมสารที่ยุ่งยาก , มีเอกสาร CoA MSDS 

ไม่ต้องใช้เครื่องมือ NO INSTRUMENTION REQUIRED 

 

สำหรับการตรวจสอบ 

  • เนื้อปลา ( ช่วง 0-20-40-60-80PPM ) 
  • น้ำปลา   ( ช่วง 0-100-200-300-400PPM โดยการเจือจางอีก 5เท่า )

อ่านผลโดยการเทียบสี ที่เวลา 5นาที

ข้อแนะนำ : ควรป้องกันการเกิดผลบวกเทียม ที่เกิดจากปฏิกริยา oxidatioN โดยการต้มตัวอย่างทดสอบก่อน เป็นเวลา 5นาที

 

์NoTE สารฮีสตามีน (4-(2-อะมิโนเอทิล)-อิมิดาโซล) เป็น เอมีนทางชีวภาพที่พบมากที่สุดที่สังเคราะห์จากฮิสทิดีน โดยแบคทีเรียที่เน่าเสียบางชนิด ผ่านปฏิกิริยาของเอนไซม์หลายชุด

Visitors: 132,034