อุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บตัวอย่าง Slot sampler สำหรับผง powder

Powder Sampler รุ่น 1210A - xxxx ของ Sampling Systems, UK ( ISO9001)

ผลิตจาก วัสดุสแตนเลส เกรด316L ทนต่อสารเคมี ลดการปนเปื้อนในการเก็บตัวอย่าง 

เลือก ความยาว 0.3เมตร ถึง 2.5เมตร

มี zone เป็นช่อง slot เก็บตัวอย่าง 3 ส่วน ถึง 7ส่วน

สามารถเก็บตัวอย่างในปริมาตร ถึง 45 mL ถึง 2,900 mL

มีเอกสาร CoA

>powder sampler แบบอื่นๆ

 

Visitors: 54,269