การฝึกอบรม Training

https://sampling.com/Free-Training-From-Sampling-Systems

ชมการสาธิตจาก Sampling Systems UK.


การฝึกอบรม Webinar ที่เป็นที่นิยมอย่างสูง 


จะกลับมาอีกครั้ง การสัมมนาผ่านเว็บฟรีเหล่านี้ ใช้เวลาประมาณ 30 นาที และ ตามด้วยส่วนคำถามและคำตอบ


ครอบคลุมทุกอย่างตั้งแต่การสุ่มตัวอย่าง GMP ไปจนถึงการเลือกอุปกรณ์ที่ถูกต้อง ลูกค้าบางรายพบว่าการเลือกแต่ละโมดูลมีประโยชน์ ในขณะที่บางรายต้องการเข้าร่วมในผลิตภัณฑ์ทั้งหมด


โมดูล 1 - ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการสุ่มตัวอย่าง


การแนะนำทั่วไปที่เป็นที่นิยมเกี่ยวกับการสุ่มตัวอย่าง เทคนิคการสุ่มตัวอย่างแบบต่างๆ อุปกรณ์ที่มีอยู่ และคำศัพท์เกี่ยวกับการสุ่มตัวอย่างที่สำคัญ


โมดูล 2 - ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับ SteriWare


คำแนะนำดีๆ เกี่ยวกับวิธีการเลือกอุปกรณ์ปลอดเชื้อที่ถูกต้อง ครอบคลุมทุกอย่างตั้งแต่เอกสารประกอบไปจนถึงวิธีการเปิดตัวอย่าง


โมดูล 3 - ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการสุ่มตัวอย่างของเหลว


ครอบคลุมทุกอย่างตั้งแต่การสุ่มตัวอย่างแบบใช้แล้วทิ้งไปจนถึงการเลือกตัวอย่างแบบใช้ซ้ำได้ การสัมมนาผ่านเว็บมีการสาธิตกลุ่มตัวอย่างยอดนิยมบางส่วน


โมดูล 4 - ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการสุ่มตัวอย่างแบบผง


คล้ายกับงานสัมมนาการสุ่มตัวอย่างของเหลวโดยเน้นที่การสุ่มตัวอย่างแบบผง อีกครั้งที่ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้รับการเลือกสรรพร้อมไฮไลท์สำคัญที่กล่าวถึง เพื่อให้คุณเลือกอุปกรณ์ที่ถูกต้องและดำเนินการสุ่มตัวอย่างอย่างมีประสิทธิภาพ


โมดูล 5 – ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับเครื่องตรวจจับโลหะ


อุปกรณ์ตรวจจับโลหะกำลังเป็นที่นิยมมากขึ้นเรื่อยๆ อุปกรณ์บางอย่างไม่เหมือนกันในแง่ของวัสดุที่ผลิตจากและเอกสารประกอบ


โมดูล 6 – ตัวอย่าง FreeGlide ที่อยู่ใน Line 


การมุ่งเน้นไปที่เครื่องสุ่มตัวอย่างแบบต่างๆ พร้อมข้อมูลเชิงลึกว่าเหตุใดบริษัท ส่วนใหญ่จึงเลือก FreeGlide


Training!!

Refresher & New Operator Training

 

Benefit from our Experience - Get Training on Rapid ELISA Analysis of Cyanotoxins, Pesticides & Other Contaminants

 

Great data depends on great analytical technique. Take advantage of our over two decades of expertise in immunoassay kit and application development by allowing CWC to train you on proper analytical technique as well as tips and advice regarding sample collection and preparation to ensure outstanding results and efficient laboratory routines. 

Whether you want add new analyses, train new operators or just make sure your existing operators are at the top of their game, our on-site refresher and new operator training is the perfect solution.

Ideal for:

  • Training of new ELISA operators
  • Adding new ELISA capabilities
  • Refresher training for current operators

We offer customized full-day hands on training for lab personnel on rapid contaminant analysis using Eurofins Abraxis ELISA test kits and equipment.

We send our experts to you

Our no-hassle, on-site training programs save time and trouble, while giving you confidence in your ability to produce the best ELISA data possible.

Training is available:

• On-site at your facility 

contact us to discuss your specific needs and obtain no obligation pricing

Proficiency Testing ทดสอบความชำนาญ

 
สำหรับน้ำดื่ม (Microcystins, Saxitoxin, Anatoxin-a & Cylindrospermopsin):
ปิดลงทะเบียนสิ้นเดือนมกราคม
แจกตัวอย่างให้ลูกค้า ปลายเดือนก.พ.
ผลลัพธ์ตัวอย่างที่ส่งกลับจากผู้เข้าร่วมสิ้นเดือนมี.ค.
รายงานส่งให้ลูกค้ากลางเดือนพ.ค.
 
สำหรับแหล่งวัตถุดิบ/น้ำจืดเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ (Microcystins, Saxitoxin, Anatoxin-a & Cylindrospermopsin):
ปิดการลงทะเบียนสิ้นเดือนพฤษภาคม
แจกตัวอย่างให้ลูกค้าสิ้นเดือนมิถุนายน
ผลลัพธ์ตัวอย่างที่ส่งกลับจากผู้เข้าร่วมสิ้นเดือนกรกฎาคม
รายงานส่งถึงลูกค้ากลางเดือนกันยายน
 
สำหรับน้ำทะเล (Saxitoxin เท่านั้น):
ปิดการลงทะเบียนสิ้นเดือนพฤษภาคม
แจกตัวอย่างให้ลูกค้าสิ้นเดือนมิถุนายน
ผลลัพธ์ตัวอย่างที่ส่งกลับจากผู้เข้าร่วมสิ้นเดือนกรกฎาคม
รายงานส่งถึงลูกค้ากลางเดือนกันยายน
 
 
Visitors: 132,047