อุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บตัวอย่าง Cup sampler สำหรับเก็บตัวอย่างของเหนียว

Cup Sampler มีขนาดความจุตัวอย่างทดสอบ 100mL หรือ 500mL

  • ผลิตจากวัสดุ Stainless Steel 316L
  • ช่วยลดการปนเปื้อนสารเคมี ระหว่างการเก็บตัวอย่าง
  • สำหรับใช้เก็บตัวอย่างของเหนียว เช่น ครีม เจล แว็ค เนยข้น แป้งเหนียว 
  • เพื่อใช้งาน แบบ reusable 
  • มีความยาว ให้เลือก 60 , 100 , 150 ซ.ม.

 

 

สินค้าใกล้เคียง Bottle Sampler

Visitors: 132,047