ชุดตรวจสารโปรตีนไวเทลโลเจนิน Vitellogenin (Vtg)

Vitelloginins

ชุดตรวจสารไวเทลโลเจนิน Vitellogenin (Vtg)* โดยวิธี Elisa

ซึ่งเป็นตัวชี้วัดทางชีวภาพ ในการรับสัมผัสต่อสารรบกวนการทำงานของต่อมไร้ท่อ (EDCs) ในสิ่งแวดล้อม

 

Vtg เป็นโปรตีนในพลาสมาของปลาต่างๆ ที่ออกลูกเป็นไข่

  • Carp Vtg, ELISA Kit
  • Fathead Minnow Vtg, ELISA Kit
  • Medaka Vtg, ELISA Kit
  • Rainbow Trout Vtg, ELISA Kit
  • Salmonid Vtg, ELISA Kit
  • Zebrafish Vtg, ELISA Kit  
Visitors: 135,194