การตรวจน้ำตาล ในเครื่องดื่ม น้ำผลไม้ ช่วง 0-3%

Glucose Strip Test 

แผ่นตรวจน้ำตาลกลูโคส ในเครื่องดื่ม น้ำผลไม้ 

แสดงผลทดสอบน้ำตาลกลูโคส ในช่วง 0 - 0.1- 0.3 - 1.0 - 3.0 % 

ภายในเวลา 3 นาที

  • ใช้ง่าย แค่จุ่ม และ เช็ดซับส่วนเกิน 
  • ไม่ต้อง มีเครื่องวัด 
  • อ่านผลเทียบสี ด้วยสายตา
  • เพื่อการควบคุมระดับน้ำตาล

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 137,010