ชุดทดสอบสารพาทูลิน patulin ในน้ำผลไม้ แอปเปิล ไซเดอร์ น้ำส้ม

 

Patulin พาทูลิน เป็นสารพิษ* จากเชื้อราที่สร้างจากเชื้อรา Penicillium expansum, Penicillium patulum ซึ่งเป็นเชื้อราที่ก่อให้เกิดโรคเน่าในผลไม้ เช่น แอปเปิ้ล สาลี่ องุ่น แตงเมล่อน พรุน และ ท้อ


*Patulin เป็นสารพิษต่อระบบประสาท (neurotoxin) และเป็นสารก่อมะเร็ง (carcinogen) , มีระดับสูงสุดไม่เกิน 50ppb ในแอปเปิล ในประเทศ USA & China   แต่ใน กลุ่มประเทศ EU กำหนดให้มีระดับสูงสุดไม่เกิน 10ppb ในน้ำแอปเปิล สำหรับเด็ก หรือ ไม่เกิน 25ppb ในแอปเปิลชิ้นบริโภคโดยตรง หรือ ไม่เกิน 50ppb ในน้ำผลไม้ผสมแอปเปิล 

 

Eurofins Abraxis PN 500106 , Patulin ELISA Test Kit 

QL Range : 7.5 ppb to 225 ppb 

 

 

 

 

 

 

Visitors: 117,987