สินค้าอัพเกรดใหม่

Q2, 2022 เครื่องStat fax 4700 ได้เปลี่ยนอัพเกรด จากเดิมพื้นสีดำ ให้เป็น สีขาว พร้อมปรับเปลี่ยน ระบบจอ Screens ด้วย Processor ที่เร็วขึ้น เพิ่มการใช้งานใหม่ของ User Interfaces

Visitors: 132,034