แผ่นทดสอบสารโลหะหนักตะกั่ว (0.01 ppm Pb) ในน้ำดื่ม

แผ่นทดสอบสารโลหะหนักสารตะกั่ว (0.01 ppm Pb) ในน้ำดื่ม 

เพื่อความปลอดภัยในการบริโภค

เวลาในการทดสอบ 10-15นาที

บรรจุ 10 tests/box

อายุขัย lifespan ของสินค้า 1 ปี

ผลิตภัณฑ์ ได้มาตรฐาน ISO 9001

มีเอกสาร CoA (specificity>95%)


:การเตรียมตัวอย่างทดสอบ

ปิเปตตัวอย่างน้ำ 0.2 มล. ลงในหลอดปั่นแยก เติมน้ำยา 20μL (1หยด) เขย่า 1 นาที เพื่อผสมรอเป็นเวลา 5 นาที


:ขั้นตอนการทดสอบ

1. นำแถบทดสอบ ไมโครเวล รีเอเจนต์ ออกมา  ไว้ที่อุณหภูมิห้อง 30℃

2. ปิเปตตัวอย่างทดสอบ 80μL (4หยด) ลงในไมโครเวลล์ ผสมดูดและเป่า 3-5 ครั้งด้วยปิเปตแบบใช้แล้วทิ้งไว้ รอบ่มเป็นเวลา 5 นาที

3.จุมส่วนของแถบทดสอบ ลงในตัวอย่างในไมโครเวลล์ 5 นาที แล้วอ่านแปลผลภายใน 5-8นาที ( สีผลลัพธ์ จะไม่ถูกต้อง หลังจากพ้น 8 นาที ไปแล้ว)

 

Visitors: 139,665