ชุดตรวจกลุ่มสารโลหะหนักรวมในน้ำ Total Metal Test 0-20ppm

ชุดตรวจสารโลหะหนัก Total Metal Test

ช่วงการทดสอบ: 0-20 มก./ลิตร (ppm) ของโลหะ Cu Cd Ni Mn Zn

เวลาอ่านสี: 2 นาที

จำนวนทดสอบ: 50 ครั้ง/กล่อง 

Visitors: 132,039