ชุดทดสอบความสะอาดในการผลิตสินค้ามะม่วง AgiTest Mango

Food allergen -Mango Rapid Test ใช้ง่าย ได้ผลรวดเร็ว

 

LOD (food) : 0.2 ppm โปรตีนจากมะม่วง 

 

LOD (surface) : 0.8 µg/100cm2 โดยการสวอบ

 

เวลาทดสอบ : 15 นาที

 

การเก็บรักษา: 2~30℃

 

ขนาดบรรจุ : กล่องละ 20 แถบทดสอบ พร้อมอุปกรณ์ 

มีเอกสาร MSDS , CoA (Certification of Analysis) ส่งให้พร้อมกับสินค้า

 

ใช้สำหรับ ตรวจพิสูจน์ ทวนสอบยืนยันความสะอาดหลังจากการล้างไลน์การผลิต หรือ ตรวจวัตถุดิบ เครื่องปรุงอาหาร 

  • วัตถุดิบอาหารแข็งและอาหารเหลว
  • พื้นผิวสัมผัส โดยการSwab,
  • น้ำล้างไลน์การผลิต Rinse Water                                                                                                                  

 

ขั้นตอนการทดสอบ ง่ายๆ สะดวกไม่ยุ่งยาก ไม่ต้องต้มอุ่นสาร จึงเหมาะกับการตรวจ on-site ภาคสนามในไลน์การผลิตอาหาร

เวลารอผลการทดสอบ 15 นาที

การแปลผล โดยอ่านผลทดสอบ ที่ Test line ด้วยสายตา พร้อมขีดแสดง Control line -ไม่ต้องใช้เครื่องมือวัด

การเก็บรักษาชุดทดสอบไว้ในที่อุณหภูมิห้อง  ไม่ให้โดนแดด และความร้อน

มาตรฐานการผลิต ISO 9001

 

อุปกรณ์ที่มีให้ ในชุดทดสอบ

1 สตริป บรรจุแยก จำนวน 20 ซอง

2 สารบัพเพอร์ 1ขวด, 65mL ( สำหรับใช้ 3mL/test)

3 คู่มือ 1 ฉบับ

4 อุปกรณ์ต่างๆ ü 4.1 หลอดขนาด 1.5mL จำนวน20หลอด ü  4.2 หลอดทดสอบ 4mL จำนวน20ขวด ü  4.3 ช้อนตักสาร จำนวน20อันü  4.4 ที่หยดสารพลาสติก จำนวน20อัน ü  4.5 ฐานตั้งหลอด จำนวน2อัน ü  4.6 สวอบเก็บตัวอย่างสิ่งแวดล้อมจากพื้นผิว แบบก้านยาว จำนวน20สวอบ

 

Visitors: 132,047