ชิ้นโลหะทดสอบ Metal Acetal Test Pieces (for Food Safety)

Metal Acetal Test Pieces 

อะซีตัลเรซิน นิยมทรงกลม หุ้มชิ้นโลหะทดสอบ Fe-1.2mm,  non-Fe 1.5-2.0mm, SUS304/316L 2.0-3.0mm สำหรับ ใช้ตรวจอ้างอิงทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องตรวจจับโลหะ,  เหมาะกับ ระบบงานอาหารปลอดภัย

Visitors: 132,042