ชุดตรวจสารโอคราท็อกซิน Ochratoxin ในธัญพืช (5ppb in Coffee)

Ochratoxins Rapid Test Kit 

 

  • เป็นการทดสอบคัดกรองเบื้องต้น อย่างรวดเร็ว ที่มีประสิทธิภาพ
  • ขีดจำกัดการตรวจจับต่ำ และ ความแม่นยำสูง ผลชัดเจน
  • เรียบง่ายและง่ายต่อการจัดการ ไม่ต้องมีความเชี่ยวชาญ
  • พกพาง่าย ใช้ตรวจในภาคสนามได้
  • คุณภาพเชื่อถือได้

 

เป็นการตรวจด้วยหลักการทางอิมมูโนโครมาโตกราฟี (Lateral Flow) 


ข้อมูลจำเพาะ

มาตรฐาน : ISO 9001 ,มีเอกสาร CoA 

จำนวน: 10 ชุดทดสอบ/ชุด

อายุการเก็บรักษา : 12 เดือน

ประเภทการทดสอบ Ochratoxins :ธัญพืช ข้าวโพด ข้าวสาลี ข้าว ถั่วแดง ถั่วเขียว *

ระดับขีดจำกัดการทดสอบ: 5μg/kg (พบ/ไม่พบ)  

 

  • มาตรฐานCodex กำหนดมาตรฐานการปนเปื้อนของ OTA ในเมล็ดกาแฟคั่ว

                 ปริมาณสูงสุดที่อนุญาตให้พบสารพิษโอคราท็อกซิน เอ (OTA) ในเมล็ดกาแฟคั่วและกาแฟคั่วบดได้ ไม่เกิน 5 ไมโครกรัม/กิโลกรัม และ ปนเปื้อนในกาแฟสำเร็จรูปพร้อมชงได้ไม่เกิน 10 ug/kg 

 

  • มาตรฐานสินค้าเกษตร ประเทศไทย 

                  กำหนดให้มีการปนเปื้อนของ OTA ในเมล็ดกาแฟ ไม่เกิน 20 ไมโครกรัม/กิโลกรัม ( มกษ. 5700-2552 )

 

 

 *#ผลไม้อบแห้ง #จัทน์เทศ #พริกแห้ง #ปาปริก้า #ขิง #พริกไทย #ขมิ้น
แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 132,037