ชุดตรวจCarbendazim สารคาร์เบนดาซิมตกค้าง 0.05ppm ในสินค้าเกษตร

 Carbendazim Rapid Test Kit 

 

ชุดตรวจสารคาร์เบนดาซิมตกค้าง แบบรวดเร็ว 

·  มีประสิทธิภาพ การทดสอบอย่างรวดเร็ว 8-10 นาที

·  ขีดจำกัดการตรวจ และ ความแม่นยำสูง ผลชัดเจน

·  เรียบง่ายและง่ายต่อการจัดการ ไม่ต้องมีความเชี่ยวชาญ ผ่านการอบรม

·  พกพาง่าย ใช้ตรวจในภาคสนามได้

·  คุณภาพเชื่อถือได้

 

เป็นการตรวจด้วยหลักการ CG (Colloidal Gold) 

 

ข้อมูลจำเพาะ

มาตรฐาน : ISO 9001 ,มีเอกสาร CoA 

จำนวน: 10 ชุดทดสอบ/ชุด

อายุใช้งาน : >6 เดือน

เก็บรักษา : ที่4องศา ได้นานถึง 12 เดือน

ประเภทการทดสอบ ตรวจสารคาร์เบนดาซิมCarbendazim ตกค้างใน พืชผัก พืชไร่ ข้าวและธัญพืช ผลไม้ ทุเรียน มังคุด และ ไม้ดอก

 

ระดับขีดจำกัดการทดสอบ: 50 ppb (พบ/ไม่พบ)  

Visitors: 132,034