สวอบSwabตรวจความสะอาดสุขอนามัยของพื้นผิว surface test ใน10นาที

Hygiena  Pro-clean : Protein residues swab , surface test

 

สวอบตรวจเศษโปรตีนจากพื้นผิวสัมผัส surface test หรือ ชุดตรวจโปรตีนตกค้าง 

สำหรับตรวจหาเศษโปรตีนโมเลกุล จากพื้นภาชนะ หรือ พื้นที่ผิวสัมผัสอาหาร food surface เพื่อพิสูจน์ยืนยันความสะอาดในขบวนการล้าง ที่ไม่ควรพบสารตกค้าง

Protein Residual เป็นการทดสอบหาเศษซากโปรตีนที่อาจตกค้างอยู่ที่พื้นผิว พื้นวาง หรือ ภาชนะ ภายใน 10 นาที ( ระดับ sensitivity ความไวที่ 20 ไมโครกรัม / 100 ตร. ซ.ม.)

 
ทำไมต้องทดสอบ สารโปรตีนตกค้างบนพื้นผิว ? 
เพราะ สารโปรตีนนั้นขจัดออกจากพื้นผิวได้ยากกว่าน้ำตาลกลูโคส หรือ สารตกค้างอื่น ๆ
ดังนั้นจึงเป็นตัวบ่งชี้ที่ดี สำหรับการปนเปื้อนบนพื้นผิว ทำได้ง่าย สะดวก
จึงเหมาะกับความต้องการตรวจสอบยืนยันความสะอาด clean validation ในการล้างอย่างรวดเร็ว 
อ่านระดับโปรตีน โดยการเทียบสีกับ color chart ที่หลอดทดสอบด้วยสายตา ระหว่าง 20µg ถึง 300µg เปลี่ยนเป็นสีเทา ถึง สีม่วงแดงเข้ม 
         ระดับโปรตีนและความเร็วในการทดสอบ
         80 µg , 1 นาที
         50 µg , 5 นาที
         20 µg , 10 นาที
สินค้าใกล้เคียง

TOC residual  Test สวอบทดสอบหาเศษซากสารอินทรีย์ (น้ำตาลโมเลกุล Glucose, Lactose residues detection)

 

หากต้องการทดสอบสอบด่วน ให้ใข้ การสวอบตรวจสารชีวเคมี ATP  ด้วยเครื่อง Luminometer   

  


Hygiena  Aller-Snap

 

Allergens ( Protein) Residual Swab เป็นการตรวจทดสอบหาเศษซากโปรตีนรวมและโปรตีนจากสารก่อภูมิแพ้ต่างๆ ที่อาจตกค้างอยู่ที่พื้นผิว พื้นวางอาหาร หรือ ภาชนะ 

 

อาศัย enhancer และ ความร้อนจากการอุ่นสาร 15 - 30 นาที จึงมีความไวระดับ sensitivity 1ถึง10ไมโครกรัม ตามแต่ชนิดของ allergens ต่างๆ* สำหรับทดสอบในพื้นที่ 100 ตร.ซ.ม.

 

 

 

Visitors: 132,046