สวอบSwabตรวจความสะอาดสุขอนามัยของพื้นผิวสัมผัส food surface test

สวอบ Swab ตรวจพื้นผิวสัมผัส surface test เช่น ตรวจหาเศษสิ่งตกค้าง เช่น โปรตีน จากพื้นภาชนะ หรือ พื้นที่ผิวสัมผัสอาหาร food surface เพื่อพิสูจน์ยืนยันความสะอาดในขบวนการล้าง ที่จะต้องไม่พบสารตกค้าง

 

Protein Residual Swab เป็นการทดสอบหาเศษซากโปรตีนที่อาจตกค้างอยู่ที่พื้นผิว พื้นวาง หรือ ภาชนะ ภายใน10 นาที ( ระดับ sensitivity ความไวที่ 20 ไมโครกรัม / 100 ตร. ซ.ม.)

 

Allergens ( Protein) Residual Swab เป็นการทดสอบหาเศษซากโปรตีนรวมของโปรตีนจากสารก่อภูมิแพ้ต่างๆ ที่อาจตกค้างอยู่ที่พื้นผิว พื้นวางอาหาร หรือ ภาชนะ ภายใน 15-30 นาที ( ระดับ sensitivity ความไวที่ 1ถึง10ไมโครกรัม ตามแต่ชนิดของ allergens/ พื้นที่ 100 ตร.ซ.ม.)

 

สินค้าใกล้เคียง

 

TOC residual  Test สวอบทดสอบหาเศษซากสารอินทรีย์ (น้ำตาลโมเลกุล glucose,lactose residues detection)

 

ATP  Luminometer ใช้ตรวจวัดสารชีวเคมีของจุลชีพ จากการสวอบตรวจบนพื้นผิว

สวอบตรวจหาเชื้อจุลชีพเร่งด่วน ตรวจสุขอนามัย hygiene บนพื้นผิว surface test ภายใน 20นาที (ระดับความไว Log3 CFUs )


Visitors: 25,769