สวอบSwabตรวจความสะอาดสุขอนามัยของพื้นผิวสัมผัส contact surface test

Protein residue swab, surface test

 

สวอบตรวจเศษโปรตีนจากพื้นผิวสัมผัส surface test หรือ ชุดตรวจโปรตีนตกค้าง 

สำหรับตรวจหาเศษโปรตีนโมเลกุล จากพื้นภาชนะ หรือ พื้นที่ผิวสัมผัสอาหาร food surface เพื่อพิสูจน์ยืนยันความสะอาดในขบวนการล้าง ที่ไม่ควรพบสารตกค้าง

Protein Residual Swab เป็นการทดสอบหาเศษซากโปรตีนที่อาจตกค้างอยู่ที่พื้นผิว พื้นวาง หรือ ภาชนะ ภายใน10 นาที ( ระดับ sensitivity ความไวที่ 20 ไมโครกรัม / 100 ตร. ซ.ม.)

 
ทำไมต้องทดสอบ สารโปรตีนตกค้างบนพื้นผิว ? 
เพราะ สารโปรตีนนั้นขจัดออกจากพื้นผิวได้ยากกว่าน้ำตาลกลูโคส หรือ สารตกค้างอื่น ๆ
ดังนั้นจึงเป็นตัวบ่งชี้ที่ดี สำหรับการปนเปื้อนบนพื้นผิว ทำได้ง่าย สะดวก
จึงเหมาะกับความต้องการตรวจสอบยืนยันความสะอาด clean validation ในการล้างอย่างรวดเร็ว 
อ่านระดับโปรตีน โดยการเทียบสีกับ color chart ที่หลอดทดสอบด้วยสายตา ระหว่าง 20µg ถึง 300µg เปลี่ยนเป็นสีเทา ถึง สีม่วงแดงเข้ม 
ระดับโปรตีนและความเร็วในการทดสอบ
         80 µg , 1 นาที
         50 µg , 5 นาที
         20 µg , 10 นาที
สินค้าใกล้เคียง

TOC residual  Test สวอบทดสอบหาเศษซากสารอินทรีย์ (น้ำตาลโมเลกุล Glucose, Lactose residues detection)

 

หากต้องการทดสอบสอบด่วน ให้ใข้ การสวอบตรวจสารชีวเคมี ATP  ด้วยเครื่อง Luminometer   

  

 

Allergens ( Protein) Residual Swab เป็นการตรวจทดสอบหาเศษซากโปรตีนรวมของโปรตีนจากสารก่อภูมิแพ้ต่างๆ ที่อาจตกค้างอยู่ที่พื้นผิว พื้นวางอาหาร หรือ ภาชนะ 

 

อาศัย enhancer และความร้อนจากการอุ่นสาร 15 - 30 นาที จึงมีความไวระดับ sensitivity 1ถึง10ไมโครกรัม ตามแต่ชนิดของ allergens ต่างๆ* สำหรับทดสอบในพื้นที่ 100 ตร.ซ.ม.

 

 

 

Environmental swab on food surface for microbial count

 

การเก็บตัวอย่างเชื้อจุลชีพ จากพื้นผิวสัมผัส โดยการสวอบ เพื่อนำตัวอย่างไปตรวจนับจำนวนจุลินทรีย์  

จะทำการสวอบ หลังจากการทำความสะอาดไลน์การผลิต ที่พื้นผิวสัมผัสอาหาร เป็นการตรวจทวนสอบ เพื่อยืนยันว่า วัสดุอุปกรณ์ ภาชนะนั้น มีการดูแลที่สะอาดถูกสุขลักษณะ ตลอดจนบุคลากรไม่ก่อให้เกิดการปนเปื้อนโรคต่างๆ Foodborne Pathogens

Compact Dry Swab เป็นทางเลือกให้พิจารณา เป็น swab test แบบพร้อมใช้  มีความสะดวกในการใช้งาน

 

ในหลอด มีก้านสวอบ บรรจุสารรักษาสภาพให้กับจุลชีพ 1mL , ที่ก้นมีฝาเกลียว สามารถไขออกเพื่อถ่ายเท sample (1mL) จากในหลอด ลงในตลับเพลทพร้อมใช้ ได้ทันที หรือ อาจถ่ายลงสารละลายเจือจาง dilution solution หรือ enrichment broth , selective medium ต่างๆ    

ประโยชน์ : สามารถเก็บตัวอย่างจากพื้นผิวได้ง่ายขึ้น อย่างมีประสิทธิภาพ ให้ความมั่นใจในขบวนการเก็บตัวอย่างจุลชีพ microbial preservation

Compact Dry Swab มีขนาดบรรจุ 40สวอบต่อกล่อง มีอายุการใช้งาน>1ปี เก็บที่อุณหภูมิ 1ถึง30องศา 

 

Visitors: 54,266