ชุดสวอบตรวจเศษซากอาหารก่อภูมิแพ้จากสัตว์ทะเล Fish & Shellfish rapid test

ชุดทดสอบสารก่อภูมิแพ้ จากเศษโปรตีนของปลา Allergen Rapid Test -FISH

  • ผลิตภัณฑ์ของ Rega Biotech –Taiwan ได้รับการจัดการคุณภาพตามมาตรฐาน ISO9001:2015 Cert. 
  • Sensitivity มีระดับความไว Detection Limit ที่ 0.1 ppm 
  • อายุการเก็บ Shelf life 18-24 เดือน (มีอายุการใช้งานถึง ปี2020)

จุดประสงค์การใช้งาน เพื่อยืนยันความสะอาดในการล้างทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสอาหาร เช่น ภาชนะ จุดเสี่ยงในการผลิตที่เครื่องจักร หรือ ตรวจหาอาหารก่อภูมิแพ้ที่เหลือตกค้าง 

ในแต่ละ kit สามารถทำการทดสอบได้ จำนวน 20 การทดสอบ/กล่อง 

สามารถใช้ตัวอย่างทดสอบจาก วัตถุดิบอาหารแข็ง อาหารเหลว , ตรวจพื้นผิวสัมผัสโดยการSwab, ตรวจน้ำล้างไลน์การผลิต Rinse Water  

มีเอกสาร MSDS , COA (Certification of Analysis) ส่งให้พร้อมกับสินค้า   

ขั้นตอนการทดสอบ ง่ายๆ สะดวกไม่ยุ่งยาก ไม่ต้องต้มอุ่นสาร จึงเหมาะกับการตรวจ on-site ภาคสนามในไลน์การผลิตอาหาร

ใช้เวลารอผลการทดสอบ 15 นาที 

การแปลผล อ่านผลทดสอบ ที่ Test line ด้วยสายตา พร้อมขีดแสดง Control line ไม่ต้องใช้เครื่องมือวัด 

เก็บรักษาชุดทดสอบไว้ในที่อุณหภูมิห้อง (ระหว่าง 2°C ถึง30°C) ไม่ให้โดนแดด และความร้อน

สินค้าชุดทดสอบที่เกี่ยวข้องอื่นๆ : Mango 

·        Almond ·        Buckwheat ·        Casein (Bovine Milk) ·        Egg (Whole egg)·        Gluten ·        Peanut·        Shellfish·        Soy 


   

 

ชุดตรวจทดสอบสารก่อภูมิแพ้ จากเศษโปรตีนของสัตว์ทะเลตัวนิ่มมีเปลือก Allergen Rapid Test - Shellfish 

·        ลิตภัณฑ์ของ Rega Biotech –Taiwan ได้รับการจัดการคุณภาพตามมาตรฐาน ISO9001:2015 Cert. 

·        Sensitivity มีระดับความไว Detection Limit ที่ 0.1 -1,000 ppm ซึ่งขึ้นกับว่าเป็นสัตว์น้ำ Shellfish ชนิดใด ทั้งพวก Arthropods เช่น กุ้ง Crustacean, ปู Crab และ พวกมอลลัส Mollusks เช่น หมึก Squid , หอยนางรม Oyster, หอยเป๋าฮื้อ Abalone , หอยกาบลาย Clam

·        อายุการเก็บ Shelf life 18-20 เดือน (มีอายุการใช้งานถึง 2020)


    

 จุดประสงค์การใช้งาน เพื่อยืนยันความสะอาดในการล้างทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสอาหาร เช่น ภาชนะ จุดเสี่ยงในการผลิตที่เครื่องจักร หรือ ตรวจหาอาหารก่อภูมิแพ้ที่เหลือตกค้าง 

ในแต่ละ kit สามารถทำการทดสอบได้ จำนวน 20 การทดสอบ/กล่อง 

สามารถใช้ตัวอย่างทดสอบจาก วัตถุดิบอาหารแข็ง อาหารเหลว , ตรวจพื้นผิวสัมผัสโดยการSwab, ตรวจน้ำล้างไลน์การผลิต Rinse Water  

มีเอกสาร MSDS , COA (Certification of Analysis) ส่งให้พร้อมกับสินค้า   

ขั้นตอนการทดสอบ ง่ายๆ สะดวกไม่ยุ่งยาก ไม่ต้องต้มอุ่นสาร จึงเหมาะกับการตรวจ on-site ภาคสนามในไลน์การผลิตอาหาร

ใช้เวลารอผลการทดสอบ 15 นาที 

การแปลผล อ่านผลทดสอบ ที่ Test line ด้วยสายตา พร้อมขีดแสดง Control line ไม่ต้องใช้เครื่องมือวัด 

เก็บรักษาชุดทดสอบไว้ในที่อุณหภูมิห้อง (ระหว่าง 2°C ถึง30°C) ไม่ให้โดนแดด และความร้อน

สินค้าชุดทดสอบที่เกี่ยวข้องอื่นๆ : Mango

·   Almond  ·   Buckwheat  ·   Casein (Bovine Milk) ·   Egg (Whole egg)  ·  Fish  ·   Gluten  ·  Peanut  ·  Soy ·

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 25,769