ชุดตรวจ Food Allergens อาหารก่อภูมิแพ้

Food allergens Test Kits ชุดตรวจอาหารก่อภูมิแพ้ สำหรับตรวจหา สารก่อภูมิแพ้ แยกชนิดต่างๆ สามารถตรวจแสดงผลได้อย่างรวดเร็ว ทั้งในตัวอย่างอาหาร , rinse ล้างไลน์การผลิตครั้งสุดท้าย , swab สวอบพื้นผิวสัมผัสอาหาร แบบรวดเร็ว (พบ-ไม่พบ)

ชุดทดสอบกลูเตนGluten/Gliadin จากข้าวสาลี ข้าวไรย์ ข้าวบาร์เลย์ ข้าวโอ๊ต รวมทั้งธัญพืชที่เป็นพันธุ์ลูกผสม

ชุดทดสอบอัลมอนด์ Almond จากถั่วอัลมอนด์ ผลิตภัณฑ์จำพวกถั่วทรีนัท เช่น   ชุดทดสอบ·พีแคนนัท ·วอลนัท มะคาเดเมีย พีทัทชีโอ มะม่วงหิมพานต์  

Hazelnut ชุดทดสอบ ·จากถั่วเฮเซลนัท 

Peanut(Ara 1,2 Heat stableallergens) จากถั่วลิสง 

ชุดทดสอบ Crustaceans (Tropomyosin) จากสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์จากสัตว์น้ำมีเปลือก เช่น กุ้ง ปู 

ชุดทดสอบBeta-Lactoglobulin  ชุดทดสอบ·จากน้ำนมและผลิตภัณฑ์ของนมสัตว์ Casein·จากน้ำนมวัวและผลิตภัณฑ์ประเภทนมวัว 

ชุดทดสอบ Sesame(2S Albumin)จากเมล็ดงา

ชุดทดสอบBuckwheat  (บัควีท-อาหารเกาหลี อาหารญี่ปุ่น)

ชุดทดสอบ Soy Proteins & STI แป้งถั่วเหลือง จากถั่วเหลืองปรุงสุก

ชุดทดสอบ Ovomucoid&Ovalbumin  ชุดทดสอบ·จากไข่

ชุดทดสอบ Mustrad จากมัสตาร์ด 

"ใหม่" ชุดทดสอบจากมะพร้าว Coconut  , Mango

ชุดตรวจอาหารก่อภูมิแพ้ ชนิดต่างๆ มีระดับ LOD cut off ระหว่าง 1*-5 ppm 

ชุดทดสอบถั่วอัลมอนด์ Almond ที่ระดับ 5 ppm


ชุดทดสอบฮาเซลนัท Hazelnut ที่ระดับ 5 ppm


ชุดทดสอบถั่วสิสง Peanut ที่ระดับ 2 ppm


ชุดทดสอบไข่ Whole Egg ที่ระดับ 5 ppm


ชุดทดสอบผลิตภัณฑ์นมรวม Total milk ที่ระดับ 1 ppm หรือ ทดสอบ Casein ในผลิตภัณฑ์นม ที่ระดับ 1-2 ppm


ชุดทดสอบเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ พีทัทชีโอ Cashew or Pistacchio ที่ระดับ 2 ppm


ชุดทดสอบมะคาเดเมียนัท Macadamia nut ที่ระดับ 5 ppm


ชุดทดสอบบราซิลนัท Brazil nut ที่ระดับ 5 ppm


ชุดทดสอบหญ้า ลูปิน Lupine ที่ระดับ 10 ppm


ชุดทดสอบสัตว์ทะเลมีเปลือก Crustacea เช่น กุ้ง ที่ระดับ 2-10 ppm แห้ง หรือ เปียก 

ชุดทดสอบมะพร้าว Coconut ที่ 2ppm, ปลา Fish , กุ้ง ปู หมึกและหอย shellfish , ถั่วหัวช้าง Garbonzo bean (Chick peas) ที่ระดับขีดทดสอบ 0.1 % ใน hazelnut pastes และ oil seed products 

ชุดทดสอบอื่นๆ มีชุดทดสอบกลูเต้น Gluten G12 (AOAC approval) ที่ 3 ppm และ/หรือ วัดหาระดับGliadin (Gluten) โดยเทียบได้เป็น Gliadin Protein ที่ระดับ 2 mg Gliadin ในอาหาร หรือ 40 μg/L Gliadin ในน้ำล้างพื้นผิว  หรือ  0.4 μg Gliadin ในสวอบพื้นที่ 25/100 ตาราง ซ.ม.

มีเอกสารประกอบ : MSDS , CoA , Certification 

 

 
Food Allergen Elisa Test Kits 
 

ชุดตรวจสอบ ระดับปริมาณสาร Quantitative โดยวิธี Elisa kits ใช้หาจำนวนสารอาหารก่อภูมิแพ้ หรือ จากน้ำล้างไลน์การผลิต หรือ ตกค้างจากพื้นที่ผิวโดยการสวอบ 

เป็นการตรวจอย่างเฉพาะเจาะจงในการหาปริมาณโปรตีนชนิดที่ก่อภูมิแพ้ในอาหาร
และ ยังใช้เป็น Clean Validation ร่วมกับสวอบเพื่อตรวจความสะอาดภาชนะอุปกรณ์ หรือ พื้นผิวที่วางอาหาร food surface test

ชุดทดสอบกลูเตน Gluten / Gliadin  ( Range : 4-120ppm , LOD = 0.6ppm ) จากข้าวสาลี ข้าวไรย์ ข้าวบาร์เลย์ ข้าวโอ๊ต รวมทั้งธัญพืชที่เป็นพันธุ์ลูกผสม ( และ ชุดทดสอบกลูเตน Gluten G 12 : Range : 4-200ppm , LOD = 2.0 ppm )


ชุดทดสอบอัลมอนด์ Almond จากถั่วอัลมอนด์ และผลิตภัณฑ์จำพวกถั่วทรีนัท เช่น  พีแคนนัท วอลนัท มะคาเดเมีย พีทัทชีโอ

ชุดทดสอบ Hazelnut จากถั่วเฮเซลนัท

ชุดทดสอบ Peanut (Ara 1,2 Heat stable allergens)จากถั่วลิสง 

ชุดทดสอบ Crustaceans (Tropomyosin) จากสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์จากสัตว์น้ำมีเปลือก เช่น กุ้ง ปู

ชุดทดสอบ Beta-Lactoglobulin จากน้ำนมและผลิตภัณฑ์ของนมสัตว์ 

ชุดทดสอบ Casein จากนมและผลิตภัณฑ์ประเภทนม

ชุดทดสอบ Sesame (2S Albumin)จากเมล็ดงา

ชุดทดสอบ Buckwheat (บัควีท-อาหารเกาหลี อาหารญี่ปุ่น)

ชุดทดสอบ STI & Soy Proteins จากแป้งถั่วเหลือง
 
ชุดทดสอบ Soy Trysin Inhibitor(STI)จากถั่วเหลืองปรุงสุก

ชุดทดสอบ Ovomucoid & Ovalbuminจากไข่

ชุดทดสอบ Mustradจากมัสตาร์ด

ชุดทดสอบ Crustacea จากสัตว์ทะเลมีเปลือก

Accessory : Allergen Swabbing Kit 

Visitors: 44,037