ชุดตรวจ Food Allergens อาหารก่อภูมิแพ้

Food allergens Test Kits ชุดตรวจอาหารก่อภูมิแพ้ สำหรับตรวจหา สารก่อภูมิแพ้ แยกแยกรายชนิดต่างๆ สามารถตรวจแสดงผลได้อย่างรวดเร็ว ทั้งในตัวอย่างอาหาร , rinse ล้างไลน์การผลิตครั้งสุดท้าย , swab สวอบพื้นผิวสัมผัสอาหาร แสดงผลแบบรวดเร็ว (พบ-ไม่พบ)

ชุดทดสอบกลูเตน Gluten/Gliadin จากข้าวสาลี ข้าวไรย์ ข้าวบาร์เลย์ ข้าวโอ๊ต รวมทั้งธัญพืชที่เป็นพันธุ์ลูกผสม

ชุดทดสอบอัลมอนด์ Almond จากถั่วอัลมอนด์ ผลิตภัณฑ์จำพวกถั่วทรีนัท เช่น   ชุดทดสอบ·พีแคนนัท ·วอลนัท มะคาเดเมีย · พีทัทชีโอ มะม่วงหิมพานต์  

ชุดทดสอบ Hazelnut จากถั่วเฮเซลนัท 
ชุดทดสอบ Peanut (Ara 1,2 Heat stableallergens) จากถั่วลิสง 

ชุดทดสอบ Crustaceans (Tropomyosin) จากสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์จากสัตว์น้ำมีเปลือก เช่น กุ้ง ปู 

ชุดทดสอบ Beta-Lactoglobulin  ชุดทดสอบ·จากน้ำนมและผลิตภัณฑ์ของนมสัตว์ Casein·จากน้ำนมวัวและผลิตภัณฑ์ประเภทนมวัว 

ชุดทดสอบ Sesame(2S Albumin)จากเมล็ดงา

ชุดทดสอบ Buckwheat  (บัควีท-อาหารเกาหลี อาหารญี่ปุ่น)

ชุดทดสอบ Soy Proteins & STI แป้งถั่วเหลือง จากถั่วเหลืองปรุงสุก

ชุดทดสอบ Ovomucoid&Ovalbumin  จากไข่

ชุดทดสอบ Mustrad จากมัสตาร์ด 

"ใหม่" ชุดทดสอบจากมะพร้าว Coconut  , มะม่วง Mango


ชุดตรวจอาหารก่อภูมิแพ้ Food Allergens ชนิดต่างๆ มีระดับ LOD cut-off ต่ำกว่า หรือเท่ากับ 10 ppm มีดังนี้


ชุดทดสอบถั่วอัลมอนด์ Almond ที่ระดับ 5 ppm


ชุดทดสอบฮาเซลนัท Hazelnut ที่ระดับ 5 ppm


ชุดทดสอบถั่วสิสง Peanut ที่ระดับ 2 ppm


ชุดทดสอบไข่ Whole Egg ที่ระดับ 5 ppm


ชุดทดสอบผลิตภัณฑ์นมรวม Total milk ที่ระดับ 1 ppm หรือ ทดสอบ Casein ในผลิตภัณฑ์นม ที่ระดับ 1-2 ppm


ชุดทดสอบเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ พีทัทชีโอ Cashew or Pistacchio ที่ระดับ 2 ppm


ชุดทดสอบมะคาเดเมียนัท Macadamia nut ที่ระดับ 5 ppm


ชุดทดสอบบราซิลนัท Brazil nut ที่ระดับ 5 ppm


ชุดทดสอบหญ้า ลูปิน Lupine ที่ระดับ 10 ppm


ชุดทดสอบสัตว์ทะเลมีเปลือก Crustacean เช่น กุ้ง ที่ระดับ 1-10 ppm แบบแห้ง และหรือ เปียก 


ชุดทดสอบมะพร้าว Coconut ที่ระดับ 10ppm


ชุดทดสอบ ปลา (Fish) ที่ระดับ 0.1 ppm cod fish  


ชุดทดสอบสัตว์น้ำมีเปลือก เช่น กุ้ง ปู หมึก และหอย (shellfish) ที่ระดับ 1ppm shellfish


ชุดทดสอบอื่นๆ 

ชุดทดสอบถั่วหัวช้าง Garbonzo bean (Chick peas) ที่ระดับขีดทดสอบ 0.1 % ใน hazelnut pastes และ oil seed products


ชุดทดสอบ ที่ผ่านการรับรองของ Gluten Free Certification Program (GFCO) / AOAC approval  

ชุดทดสอบกลูเต้น Gluten G12 ที่ระดับ 3 ppm และ/หรือ วัดหาระดับGliadin (Gluten) โดยเทียบได้เป็น Gliadin Protein ที่ระดับ 2 mg Gliadin ในอาหาร หรือ 40 μg/L Gliadin ในน้ำล้างพื้นผิว หรือ  0.4 μg Gliadin ในสวอบพื้นที่ 25/100 ตาราง ซ.ม.


มีเอกสารประกอบ : MSDS , CoA , Certification 

 

   
Food Allergen Elisa Test Kits 
 
ชุดตรวจสอบ ระดับปริมาณสาร Quantitative โดยวิธี Elisa kits ใช้หาจำนวนสารอาหารก่อภูมิแพ้ หรือ จากน้ำล้างไลน์การผลิต หรือ ตกค้างจากพื้นที่ผิวโดยการสวอบ 

เป็นการตรวจอย่างเฉพาะเจาะจงในการหาปริมาณโปรตีนชนิดที่ก่อภูมิแพ้ในอาหาร
และ ยังใช้เป็น Clean Validation ร่วมกับสวอบเพื่อตรวจความสะอาดภาชนะอุปกรณ์ หรือ พื้นผิวที่วางอาหาร food surface test


ชุดตรวจหาระดับสารกลูเตน Gluten / Gliadin  ( Range : 4-120ppm , LOD = 0.6ppm ) จากข้าวสาลี ข้าวไรย์ ข้าวบาร์เลย์ ข้าวโอ๊ต รวมทั้งธัญพืชที่เป็นพันธุ์ลูกผสม ( และ ชุดทดสอบกลูเตน Gluten G 12 : Range : 4-200ppm , LOD = 2.0 ppm )


ชุดตรวจหาระดับสารอัลมอนด์ Almond จากถั่วอัลมอนด์ ( Range : 0.4-10ppm , LOD = 0.2ppm ) และ ผลิตภัณฑ์จำพวกถั่วทรีนัท เช่น  พีแคนนัท วอลนัท มะคาเดเมีย พีทัทชีโอ


ชุดตรวจหาระดับสาร Hazelnut จากถั่วเฮเซลนัท ( Range : 1-40ppm , LOD = 0.3ppm )


 ชุดตรวจหาระดับสาร Peanut จากถั่วลิสง ( Range : 1-40ppm , LOD = 0.1ppm )  


ชุดตรวจหาระดับสาร Crustaceans จากสัตว์น้ำมีเปลือก เช่น กุ้ง ปู ( Range : 20-400ppm , LOD = 0.9ppm )


 ชุดตรวจหาระดับสาร Beta-Lactoglobulin (BLG) จากน้ำนมและผลิตภัณฑ์ของนมสัตว์  ( Range : 10-400ppb , LOD = 1.5ppb )  


 ชุดตรวจหาระดับสาร Casein จากนมและผลิตภัณฑ์ประเภทนมวัว  ( Range : 0.2- 6.0 ppm , LOD = 0.04ppm )


 ชุดตรวจหาระดับสาร Sesame (2S Albumin) จากเมล็ดงา  ( Range : 2-30ppm , LOD = 0.2ppm )


 ชุดตรวจหาระดับสาร Soy จากแป้งถั่วเหลือง  ( Range : 40- 1,000 ppb , LOD = 16ppb ) 


 ชุดตรวจหาระดับสาร Egg White  (Range : 0.4-10ppm , LOD = 0.05ppm )


 ชุดตรวจหาระดับสาร Mustard มัสตาร์ด  ( Range : 2-60ppm , LOD = 1ppm ) 


 ชุดตรวจหาระดับสาร Fish (Range : 4-100ppm , LOD = 1.4ppm ) 


ชุดตรวจระดับสาร Mollusk (Range : 10-400ppm , LOD = 1.7ppm )


 

Accessory : Allergen Swabbing Kit 

Visitors: 54,033