ชุดตรวจ Food Allergens อาหารก่อภูมิแพ้ และ ตกค้างบนพื้นผิว แบบรวดเร็ว

Food allergens Test Kits 

 

ชุดตรวจอาหารก่อภูมิแพ้ สำหรับตรวจหา สารก่อภูมิแพ้ แยกแยกรายชนิดต่างๆ สามารถตรวจแสดงผลได้อย่างรวดเร็ว ทั้งในตัวอย่างอาหาร , rinse ล้างไลน์การผลิตครั้งสุดท้าย , swab สวอบพื้นผิวสัมผัสอาหาร แสดงผลแบบรวดเร็ว (พบ-ไม่พบ)

ชุดทดสอบกลูเตน Gluten/Gliadin จากข้าวสาลี ข้าวไรย์ ข้าวบาร์เลย์ ข้าวโอ๊ต รวมทั้งธัญพืชที่เป็นพันธุ์ลูกผสม

ชุดทดสอบอัลมอนด์ Almond จากถั่วอัลมอนด์ 

ชุดทดสอบ ผลิตภัณฑ์จำพวกถั่วทรีนัท  เช่น ชุดทดสอบ · พีแคนนัท ·วอลนัท มะคาเดเมีย · พีทัทชีโอ มะม่วงหิมพานต์  

ชุดทดสอบ Hazelnut จากถั่วเฮเซลนัท 
ชุดทดสอบ Peanut (Ara 1,2 Heat stableallergens) จากถั่วลิสง 

ชุดทดสอบ Crustaceans (Tropomyosin) จากสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์จากสัตว์น้ำมีเปลือก เช่น กุ้ง ปู 

ชุดทดสอบ Beta-Lactoglobulin (BLG) ชุดทดสอบ·จากน้ำนมและผลิตภัณฑ์ของนมสัตว์ Casein·จากน้ำนมวัวและผลิตภัณฑ์ประเภทนมวัว 

ชุดทดสอบ Sesame(2S Albumin)จากเมล็ดงา

ชุดทดสอบ Buckwheat  (บัควีท-อาหารเกาหลี อาหารญี่ปุ่น)

ชุดทดสอบ Soy Proteins & STI แป้งถั่วเหลือง จากถั่วเหลืองปรุงสุก

ชุดทดสอบ Ovomucoid&Ovalbumin  จากไข่

ชุดทดสอบ Mustrad จากมัสตาร์ด 

"ใหม่" ชุดทดสอบจากมะพร้าว Coconut  ,ชุดทดสอบจากมะม่วง Mango

 

 


ชุดตรวจอาหารก่อภูมิแพ้ Food Allergens ชนิดต่างๆ มีระดับ LOD cut-off ต่ำกว่า หรือเท่ากับ 10 ppm มี ดังนี้


 • ชุดทดสอบถั่วอัลมอนด์ Almond ที่ระดับ 5 ppm

 • ชุดทดสอบฮาเซลนัท Hazelnut ที่ระดับ 5 ppm

 • ชุดทดสอบถั่วสิสง Peanut ที่ระดับ 2 ppm

 • ชุดทดสอบไข่ Whole Egg ที่ระดับ 5 ppm

 • ชุดทดสอบผลิตภัณฑ์นมรวม Total milk ที่ระดับ 1 ppm หรือ ทดสอบ Casein ในผลิตภัณฑ์นม ที่ระดับ 1-2 ppm

 • ชุดทดสอบเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ พีทัทชีโอ Cashew or Pistacchio ที่ระดับ 2 ppm

 • ชุดทดสอบมะคาเดเมียนัท Macadamia nut ที่ระดับ 5 ppm

 • ชุดทดสอบบราซิลนัท Brazil nut ที่ระดับ 5 ppm

 • ชุดทดสอบหญ้า ลูปิน Lupine ที่ระดับ 10 ppm

 • ชุดทดสอบสัตว์ทะเลมีเปลือก Crustacean เช่น กุ้ง ที่ระดับ 1-10 ppm แบบแห้ง และหรือ เปียก 

 • ชุดทดสอบมะพร้าว Coconut ที่ระดับ 10ppm

 • ชุดทดสอบ ปลา (Fish) ที่ระดับ 0.1 ppm cod fish protein 


ชุดทดสอบอื่นๆ 

ชุดทดสอบถั่วหัวช้าง Garbonzo bean (Chick peas) ที่ระดับขีดทดสอบ 0.1 % ใน hazelnut pastes และ oil seed products


ชุดทดสอบ ที่ผ่านการรับรองของ Gluten Free Certification Program (GFCO) / AOAC approval  

ชุดทดสอบกลูเต้น Gluten G12 ที่ระดับ 3 ppm และ/หรือ วัดหาระดับGliadin (Gluten) โดยเทียบได้เป็น Gliadin Protein ที่ระดับ 2 mg Gliadin ในอาหาร หรือ 40 μg/L Gliadin ในน้ำล้างพื้นผิว หรือ  0.4 μg Gliadin ในสวอบพื้นที่ 25/100 ตาราง ซ.ม.


มีเอกสารประกอบ : MSDS , CoA , Certifications

 

   
Food Allergen Elisa Test Kits
 
ชุดตรวจสอบ ระดับปริมาณสาร Quantitative โดยวิธี Elisa kits ใช้หาปริมาณสารจาก อาหารก่อภูมิแพ้ หรือ จากน้ำล้างไลน์การผลิต หรือ จากสารตกค้างจากพื้นที่ผิวโดยการสวอบ 
 

เป็นการตรวจอย่างเฉพาะเจาะจงในการหาปริมาณโปรตีนชนิดที่ก่อภูมิแพ้ในอาหาร
และ ยังใช้เป็น Clean Validation ร่วมกับสวอบเพื่อตรวจความสะอาดภาชนะอุปกรณ์ หรือ พื้นผิวที่วางอาหาร food surface test


 • ชุดตรวจหาระดับสารกลูเตน Gluten / Gliadin  ( Range : 4-120ppm , LOD = 0.6ppm ) จากข้าวสาลี ข้าวไรย์ ข้าวบาร์เลย์ ข้าวโอ๊ต รวมทั้งธัญพืชที่เป็นพันธุ์ลูกผสม ( และ ชุดทดสอบกลูเตน Gluten G 12 : Range : 4-200ppm , LOD = 2.0 ppm )

 • ชุดตรวจหาระดับสารอัลมอนด์ Almond จากถั่วอัลมอนด์ ( Range : 0.4-10ppm , LOD = 0.2ppm ) และ ผลิตภัณฑ์จำพวกถั่วทรีนัท เช่น  พีแคนนัท วอลนัท มะคาเดเมีย พีทัทชีโอ

 • ชุดตรวจหาระดับสาร Hazelnut จากถั่วเฮเซลนัท ( Range : 1-40ppm , LOD = 0.3ppm )

 •  ชุดตรวจหาระดับสาร Peanut จากถั่วลิสง ( Range : 1-40ppm , LOD = 0.1ppm )  

 • ชุดตรวจหาระดับสาร Crustaceans จากสัตว์น้ำมีเปลือก เช่น กุ้ง ปู ( Range : 20-400ppm , LOD = 0.9ppm )

 •  ชุดตรวจหาระดับสาร Beta-Lactoglobulin (BLG) จากน้ำนมและผลิตภัณฑ์ของนมสัตว์  ( Range : 10-400ppb , LOD = 1.5ppb )  

 •  ชุดตรวจหาระดับสาร Casein จากนมและผลิตภัณฑ์ประเภทนมวัว  ( Range : 0.2- 6.0 ppm , LOD = 0.04ppm )

 •  ชุดตรวจหาระดับสาร Sesame (2S Albumin) จากเมล็ดงา  ( Range : 2-30ppm , LOD = 0.2ppm )

 •  ชุดตรวจหาระดับสาร Soy จากแป้งถั่วเหลือง  ( Range : 40- 1,000 ppb , LOD = 16ppb ) 

 •  ชุดตรวจหาระดับสาร Egg White  (Range : 0.4-10ppm , LOD = 0.05ppm )

 •  ชุดตรวจหาระดับสาร Mustard มัสตาร์ด  ( Range : 2-60ppm , LOD = 1ppm ) 

 •  ชุดตรวจหาระดับสาร Fish (Range : 4-100ppm , LOD = 1.4ppm ) 

 • ชุดตรวจระดับสาร Mollusk (Range : 10-400ppm , LOD = 1.7ppm )

 

   Accessory : 

   Allergen Swabbing Kit 

   น้ำยาสกัด สำหรับตัวอย่างทดสอบที่มีโพลีฟีนอล*


Visitors: 135,198