ชุดตรวจAllergens อาหารก่อภูมิแพ้

Food allergens Test Kits ชุดตรวจอาหารก่อภูมิแพ้ สำหรับตรวจสารก่อภูมิแพ้ชนิดต่างๆ ที่ระดับ 1ถึง5ppm 

ชุดทดสอบกลูเตน Gluten จากข้าวสาลี ข้าวไรย์ ข้าวบาร์เลย์ ข้าวโอ๊ต รวมทั้งธัญพืชที่เป็นพันธุ์ลูกผสม

ชุดทดสอบอัลมอนด์ Almond จากถั่วอัลมอนด์ ผลิตภัณฑ์จำพวกถั่วทรีนัท เช่น   ชุดทดสอบ·พีแคนนัท วอลนัท มะคาเดเมีย พีทัทชีโอ มะม่วงหิมพานต์ 

Hazelnut ชุดทดสอบ·จากถั่วเฮเซลนัท

Peanut (Ara 1,2 Heat stable allergens) จากถั่วลิสง 

ชุดทดสอบ· Crustaceans (Tropomyosin) จากสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์จากสัตว์น้ำมีเปลือก เช่น กุ้ง ปู 

ชุดทดสอบ Beta-Lactoglobulin  ชุดทดสอบ·จากน้ำนมและผลิตภัณฑ์ของนมสัตว์ Casein ·จากน้ำนมวัวและผลิตภัณฑ์ประเภทนมวัว 

ชุดทดสอบ Sesame (2S Albumin)จากเมล็ดงา

ชุดทดสอบ Buckwheat  (บัควีท-อาหารเกาหลี อาหารญี่ปุ่น)

ชุดทดสอบ Soy Proteins & STI แป้งถั่วเหลือง จากถั่วเหลืองปรุงสุก

ชุดทดสอบ Ovomucoid & Ovalbumin  ชุดทดสอบ·จากไข่

ชุดทดสอบ Mustrad จากมัสตาร์ด 

"ใหม่" ชุดทดสอบจากมะพร้าว Coconut  ชุดตรวจอาหารก่อภูมิแพ้ ชนิดต่างๆ อย่างรวดเร็วที่ระดับ 1-5 ppm


ชุดตรวจสอบElisa kits ใช้หาปริมาณระดับอาหารก่อภูมิแพ้ตกค้าง Food Allergens
เป็นการตรวจอย่างเฉพาะเจาะจงในการหาปริมาณโปรตีนชนิดที่ก่อภูมิแพ้ในอาหาร
และ ยังใช้เป็น Clean Validation ร่วมกับสวอบเพื่อตรวจความสะอาดภาชนะอุปกรณ์ หรือ พื้นผิวที่วางอาหาร food surface test

ชุดทดสอบกลูเตน Gluten / Gliadin จากข้าวสาลี ข้าวไรย์ ข้าวบาร์เลย์ ข้าวโอ๊ต รวมทั้งธัญพืชที่เป็นพันธุ์ลูกผสม

ชุดทดสอบอัลมอนด์ Almond จากถั่วอัลมอนด์ และผลิตภัณฑ์จำพวกถั่วทรีนัท เช่น  พีแคนนัท วอลนัท มะคาเดเมีย พีทัทชีโอ

ชุดทดสอบ Hazelnut จากถั่วเฮเซลนัท

ชุดทดสอบ Peanut (Ara 1,2 Heat stable allergens)จากถั่วลิสง 

ชุดทดสอบ Crustaceans (Tropomyosin) จากสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์จากสัตว์น้ำมีเปลือก เช่น กุ้ง ปู

ชุดทดสอบ Beta-Lactoglobulin จากน้ำนมและผลิตภัณฑ์ของนมสัตว์ 

ชุดทดสอบ Casein จากนมและผลิตภัณฑ์ประเภทนม

ชุดทดสอบ Sesame (2S Albumin)จากเมล็ดงา

ชุดทดสอบ Buckwheat (บัควีท-อาหารเกาหลี อาหารญี่ปุ่น)

ชุดทดสอบ STI & Soy Proteins จากแป้งถั่วเหลือง
 
ชุดทดสอบ Soy Trysin Inhibitor(STI)จากถั่วเหลืองปรุงสุก

ชุดทดสอบ Ovomucoid & Ovalbuminจากไข่

ชุดทดสอบ Mustradจากมัสตาร์ด

ชุดทดสอบ Crustacea จากสัตว์ทะเลมีเปลือก
 
Visitors: 8,742