ชุดสวอบตรวจเศษซากอาหารก่อภูมิแพ้จากสัตว์น้ำ Fish & Shellfish แบบรวดเร็ว15นาที

1) ชุดทดสอบสารก่อภูมิแพ้ จากเศษโปรตีนของปลา Allergen Rapid Test -FISH

 • ผลิตภัณฑ์ของ Rega Biotech –Taiwan ได้รับการจัดการคุณภาพตามมาตรฐาน ISO9001:2015 Cert. 
 • Sensitivity มีระดับความไว Detection Limit ที่ 0.1 ppm 
 • อายุการเก็บ Shelf life 18-24 เดือน 
 • จุดประสงค์การใช้งาน เพื่อยืนยันความสะอาดในการล้างทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสอาหาร เช่น ภาชนะ จุดเสี่ยงในการผลิตที่เครื่องจักร หรือ ตรวจหาอาหารก่อภูมิแพ้ที่เหลือตกค้าง ในแต่ละ kit 
 • สามารถทำการทดสอบได้ จำนวน 20 การทดสอบ/กล่อง ใช้ตัวอย่างทดสอบจาก วัตถุดิบอาหารแข็ง อาหารแข็ง อาหารเหลว , ตรวจพื้นผิวสัมผัสโดยการSwab, ตรวจน้ำล้างไลน์การผลิต Rinse Water  
 • มีเอกสาร MSDS , CoA (Certification of Analysis) ส่งให้พร้อมกับสินค้า
 • ขั้นตอนการทดสอบ ง่ายๆ สะดวกไม่ยุ่งยาก ไม่ต้องต้มอุ่นสาร จึงเหมาะกับการตรวจ on-site ภาคสนามในไลน์การผลิตอาหาร
 • ใช้เวลารอผลการทดสอบ 15 นาที 
 • การแปลผล โดยอ่านผลทดสอบ ที่ Test line ด้วยสายตา พร้อมขีดแสดง Control line ไม่ต้องใช้เครื่องมือวัด
 • เก็บรักษาชุดทดสอบไว้ในที่อุณหภูมิห้อง (ระหว่าง 2°C ถึง30°C) ไม่ให้โดนแดด และความร้อน
 • อุปกรณ์ที่มีในชุดทดสอบ

1 สตริป บรรจุแยก จำนวน 20 ซอง

2 สารบัพเพอร์ 1ขวด,65mL (ใช้ 3mL/test)

3 คู่มือ 1 ฉบับ

4 อุปกรณ์ต่างๆ

4.1 หลอดขนาด 1.5mL จำนวน20หลอด

4.2 หลอดทดสอบ 4mL จำนวน20ขวด

4.3 ช้อนตักสาร จำนวน20อัน

4.4 ที่หยดสารพลาสติก จำนวน20อัน

4.5 ฐานตั้งหลอด จำนวน2อัน

4.6 สวอบเก็บตัวอย่างสิ่งแวดล้อมจากพื้นผิว แบบก้านยาว จำนวน20สวอบ


สินค้าชุดทดสอบที่เกี่ยวข้องอื่นๆ :  Mango 

·        Almond ·        Buckwheat ·        Casein (Bovine Milk) ·        Egg (Whole egg)·        Gluten ·        Peanut·        Shellfish·        Soy    

 

2) ชุดตรวจทดสอบสารก่อภูมิแพ้ จากเศษโปรตีนของสัตว์น้ำตัวนิ่มมีเปลือก Allergen Rapid Test - Shellfish ผลิตภัณฑ์ของ Rega Biotech –Taiwan ได้รับการจัดการคุณภาพตามมาตรฐาน ISO9001:2015 Cert.                                                     

Sensitivity มีระดับความไว Detection Limit ที่ระดับ 0.1 -1,000 ppm ซึ่งขึ้นกับว่าเป็นสัตว์น้ำ Shellfish ชนิดพวก Arthropods เช่น กุ้ง Crustacean, ปู Crab และ พวกมอลลัส Mollusks เช่น หมึก Squid , หอยนางรม Oyster, หอยเป๋าฮื้อ Abalone , หอยกาบลาย Clam 

Shelf life >18 เดือน เก็บรักษาที่อุณหภูมิห้อง 2ถึง30องศาใช้เพื่อยืนยันความสะอาด (ในการล้างทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสอาหาร เช่น ภาชนะ จุดเสี่ยงในการผลิตที่เครื่องจักร) หรือ ตรวจอาหารก่อภูมิแพ้ raw material , finished products ในแต่ละ kit สามารถทำการทดสอบได้ จำนวน 20 การทดสอบ/กล่อง

สามารถใช้ตัวอย่างทดสอบจาก วัตถุดิบอาหารแข็ง อาหารเหลว , ตรวจพื้นผิวสัมผัสโดยการSwab,ตรวจน้ำล้างไลน์การผลิต Rinse Water มีเอกสาร MSDS , CoA (Certification of Analysis) ส่งให้พร้อมกับสินค้า

ขั้นตอนในการทดสอบ ง่ายๆ สะดวกไม่ยุ่งยาก ไม่ต้องต้มอุ่นสาร จึงเหมาะกับการตรวจ on-site ภาคสนามในไลน์การผลิตอาหาร 

ใช้เวลาอผลการทดสอบ ราวๆ 15 นาที                                                                                                                                                                                                                                                                                ตัวอย่างทดสอบ น้ำล้างหรืออาหารเหลว liquid sample, เครื่องปรุง solid sample , สวอบพื้นผิว environmental sample            

                    

 

การแปลผล อ่านผลทดสอบ ที่ Test line ด้วยสายตา พร้อมขีดแสดง Control line ไม่ต้องใช้เครื่องมือวัด

 

การเก็บรักษา ชุดทดสอบไว้ในที่อุณหภูมิห้อง (ระหว่าง 2°C ถึง30°C) ไม่ให้โดนแดด และความร้อน

 

อุปกรณ์ ที่มีในชุดทดสอบ        

        1 แผ่นสตริป บรรจุแยก จำนวน 20 ซอง

        2 สารบัพเพอร์ 1ขวด, 65mL (ใช้ปริมาณ 3mL/test)

        3 คู่มือ 1 ฉบับ

        4 อุปกรณ์ต่างๆ

                 4.1 หลอดขนาด 1.5mL จำนวน 20หลอด 

                 4.2 หลอดทดสอบ 4mL จำนวน 20ขวด

4.3 ช้อนตักสาร จำนวน 20อัน

4.4 ที่หยดสารพลาสติก จำนวน 20อัน

4.5 ฐานตั้งหลอด จำนวน 2อัน 

4.6 สวอบเก็บตัวอย่างสิ่งแวดล้อมจากพื้นผิว แบบก้านยาว จำนวน 20สวอบ

 

สินค้าชุดทดสอบที่เกี่ยวข้องอื่นๆ อัลมอน นม(เคซีน) ไข่ ปลา กลูเทน ถั่วลิสง ฮวีต(กลูเทน) ถั่วเหลือง งา

Rega ฺBiotech., TW ( ISO 9001 Cert. SGS) , FAPAS                                                                                                      

 1) ชุดตรวจสารก่อภูมิแพ้ตกค้าง จากโปรตีนมะม่วง Mango test , สำหรับการส่งออกสินค้าอาหารไปไต้หวัน 

 2) ชุดตรวจสารก่อภูมิแพ้ตกค้าง จากโปรตีนบักฮวีต Buckwheat , สำหรับการส่งออกสินค้าอาหารไปไต้หวัน                             

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 132,037