อุตสาหกรรมผลิตยาและเวชภัณฑ์

เพื่อสนับสนุนอุปกรณ์เก็บตัวอย่าง แบบ reusable ผลิตจาก วัสดุสแตนเลส เกรด316L   และ แบบปลอดเชื้อ Steriware ผลิตจากวัสดุพลาสติก อาบรังสี ที่ระดับ Sterility Assurance Level (SAL) 10-6 Visitors: 109,317