การผลิตเนื้ออนามัย

การทดสอบอาหารอนามัย food hygiene และ ตรวจสถานที่จำหน่าย 

  • ความสะอาด ATP monitoring
  • ปลอดสารเร่งเนื้อแดง Beta -Agonist
  • ไร้ยาปฏิชีวนะ Antibiotics 
  • ไม่มีเชื้อก่อโรคต่างๆ 
  • ตรวจระดับสารไนไทรต์ และ ไนเทรต
  • ผลิตเก็บรักษาตามเงื่อนไข มาตรฐานสุขอนามัยอาหาร


Visitors: 109,399