การผลิตเนื้ออนามัย Hygienic Meats

การทดสอบอาหารอนามัย food hygiene และ ตรวจสถานที่จำหน่าย 

 
 
Visitors: 137,008