แนะนำ Recommend products

กลุ่มสินค้าที่แนะนำ 

อุปกรณ์สุ่มเก็บตัวอย่างทดสอบ Samplersส่วนมากสินค้านี้ จะมีความต้องการที่เฉพาะโดยตรงต่อกับงานของผู้ใช้แต่ละบุคคล ที่แตกต่างกัน

จึงมักต้องเลือกรายละเอียด และรอการสั่งนำเข้าจากโรงงานผู้ผลิตในต่างประเทศโดยตรง

โดยส่งผ่านบริการส่งแช่เย็นด่วน แต่อาจใช้เวลาดำเนินพิธีการนำเข้า อีก 3 - 10* วัน จากวันที่รับการสั่งสินค้า 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 132,039