แนะนำ recommend products

กลุ่มสินค้าที่แนะนำ 

อุปกรณ์สุ่มเก็บตัวอย่างทดสอบ Samplersส่วนมากสินค้านี้ จะมีความต้องการที่เฉพาะโดยตรงต่อกับงานของผู้ใช้แต่ละบุคคล ที่แตกต่างกัน

จึงมักต้องเลือกรายละเอียด และรอการสั่งนำเข้าจากโรงงานผู้ผลิตในต่างประเทศโดยตรง

โดยส่งผ่านบริการพัสดุส่งด่วน หากสินค้าพร้อมส่ง บริษัทฯ จะใช้เวลาดำเนินพิธีการ แล้วจะสามารถจัดส่งให้ได้ในอีก 3 - 10 วัน จากวันที่รับการสั่งสินค้า 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 109,399