ชุดตรวจสอบ Test Kits

ชุดทดสอบเชื้อจุลินทรีย์


ชุดทดสอบสารเคมี

 

ผลิตภัณฑ์ Test kits ของ Abraxis ,USA. สำหรับทดสอบกลุ่มสาร หรือสารต่างๆ สำหรับ 

Algal Toxins

•Estrogen

GMO's

Industrial Chemicals / Hydrocarbons

•Ionophores

•Markers for Bioactivity

Mycotoxins

•O157 and non-O157 STEC / Shiga Toxins

Pesticides

•Instruments / Equipments : Elisa Readers / Automated Systems 

Surfactants

Veterinary Residues / Additives 

•Vitellogenin (Vtg)

โดยวิธีทางเทคนิคทดสอบ ต่างๆ ดังนี้

magnetic particles (MP), 

microtiter plates (P),

coated tubes (T),

latex agglutination (LAT),

immunomagnetic separation (IMS), 

Dipstick/strips (S)

 

ท่านสามารถดู รายละเอียดรายการทดสอบ เพิ่มเติม จากลิงค์นี้ https://www.abraxiskits.com/

Test Kits ชุดทดสอบอาหารเบื้องต้นอย่างง่าย

 

ในสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีความก้าวหน้าด้านการผลิตและให้การรับรองชุดทดสอบอาหารเป็นอันดับหนึ่งของโลก มีหน่วยงานชื่อ AOAC Research Institute (AOAC RI)

เป็นสถาบันภายใต้สมาคม AOAC International ที่สนับสนุนและให้บริการตรวจประเมินและรับรองชุดทดสอบเต็มรูปแบบภายใต้กระบวนการ Performance Tested Method

และจากการที่ AOAC International เป็นสมาคมอิสระของนักวิทยาศาสตร์ด้านการตรวจวิเคราะห์หลายสาขา อีกทั้งก่อตั้งมานานจนถึงปัจจุบันมีอายุกว่า 120 ปีแล้ว

จึงมีสมาชิกผู้เชี่ยวชาญการตรวจวิเคราะห์ทั่วโลกอยู่เป็นจำนวนมาก การทดสอบความถูกต้องของชุดทดสอบ (validation) จึงสามารถปฏิบัติได้ในลักษณะ Independent Third Party Review และมีความน่าเชื่อถือ

 

อีกทั้งสถาบัน AOAC RI ยังได้จัดทำระเบียบปฏิบัติที่เข้มงวดในการประเมินชุดทดสอบ เช่น มีการติดตามทบทวนชุดทดสอบทุกปี หรือหากมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงใด ๆ จะต้องแจ้งสถาบันทันที เป็นต้น เมื่อผลการทดสอบผ่านคณะทำงานแล้วจะได้ใบรับรอง (certificate) จากสถาบัน และได้ตีพิมพ์รายละเอียดบางส่วนลงในวารสาร AOAC Inside Laboratory Management ผลงานโดยละเอียดจะได้รับการตีพิมพ์ใน Journal of AOAC International ด้วย

 

ตั้งแต่ปี 1991 จนปัจจุบัน มีชุดทดสอบได้รับการรับรองจากสถาบันดังกล่าวมากมายหลายการทดสอบ(tests) ซึ่งแยกเป็นกลุ่มการทดสอบใหญ่ ๆ ได้หลายกลุ่ม ได้แก่

  • ชุดทดสอบเชื้อจุลินทรีย์
  • ชุดทดสอบสารเคมี
  • ชุดทดสอบสารพิษตกค้างจากยากำจัดศัตรูพืช
  • ชุดทดสอบสารพิษจากเชื้อราและบักเตรี
  • ชุดทดสอบยาปฏิชีวนะตกค้าง
  • ชุดทดสอบสารชีวโมเลกุล
  • ชุดทดสอบฮอร์โมน
  • ชุดทดสอบ GMOs (Genetically Modified Organisms)

ชุดทดสอบทั้งหมดที่ได้รับการรับรองจะผลิตจากบริษัทเอกชนทั้งสิ้นและมักจะเป็นบริษัทที่สามารถรับตรวจยืนยันการทดสอบนั้นๆ โดยใช้เทคโนโลยีระดับสูงได้อยู่แล้ว ทำให้การขอทดสอบความถูกต้องของชุดทดสอบเพื่อการรับรองทำได้สะดวกรวดเร็ว เพราะข้อมูลครบวงจรมีผลการทดสอบของบริษัทเปรียบเทียบกับผลของสถาบันได้ทันที อีกทั้งสถาบันเองมีการจัดทำ guidelines การทดสอบความถูกต้องชัดเจน ปัจจุบันจึงใช้เวลาในการทดสอบไม่นาน ซึ่งช่วยส่งเสริมการผลิตและใช้ชุดทดสอบต่างๆ ให้ก้าวหน้ารวดเร็วขึ้น

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 109,312